Polityka prywatności sklepu internetowego

POLITYKA PRYWATNOŚCI – BRAMONIQ.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Bramoniq.pl jest Monika Skrzypińska prowadząca działalność gospodarczą jako „Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Pod filarami 2, 65-068 Zielona Góra, NIP: 9291073409, REGON: 081206365, BDO: 000278042
 2. Z administratorem danych osobowych – Moniką Skrzypińską można się skontaktować:
  a) osobiście w siedzibie „Kamoni Monika Skrzypińska” , ul. Pod filarami 2, 65-068 Zielona Góra
  b) telefonicznie: +48 509 404 723
  c) e-mailem: sklep@bramoniq.pl

§2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane są w celu niezbędnym do wykonania usługi realizacji zamówienia przez Sklep oraz przesyłania treści marketingowych („Newsletter”).
 2. Dane osobowe które są zbierane podczas realizacji zamówienia:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres do wysyłki,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) adres IP,
  f) dane od pośredników płatności bankowych,
  g) historia zamówień towaru,
 3. Dane osobowe gromadzone w celu wypełnienia obowiązków związanych ze zwrotem towaru lub ewentualnymi reklamacjami:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  f) numer konta bankowego,
  g) historia zamówień towaru,
 4. Dane osobowe gromadzone w celu założenia konta klienta w sklepie:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres do wysyłki,
  c) numer telefonu,
  d) adres e-mail,
  e) adres IP,
 5. Dane osobowe zbierane podczas zapisywania się do Newsletter-a:
  a) adres e-mail,

§3

PODSTAWA PRAWNA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przekazywanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 pkt b, c d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 s. 1)
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zapisanych w celu realizacji zamówienia jak i rejestracji konta w Sklepie:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w tym: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki, nr telefonu, adresu e-mail, adresu ip, danych dotyczących historii zamówień oraz danych dotyczących płatności. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez akceptację poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój, podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

§4

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zamówienia, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych i rachunkowych) maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do wyczerpania się terminu gwarancji na produkty.
 2. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych przetwarzamy do momentu cofnięcia na to zgody przez osoby, których dane dotyczą.

§5

PRAWA KLIENTA

 1. Klient ma prawo w każdej chwili do:
  a) informacji o przetwarzanych danych
  b) poprawiania danych
  c) kopiowania swoich danych
  d) usuwania danych
  e) zastrzegania przekazywania danych innym podmiotom
 2. W przypadku chęci skorzystania z któregoś z w/w praw Klient zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności sklepu internetowego Bramoniq.pl.

§6

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zebrane dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie w celu realizacji usług wymienionych w §. 2 ust.2, 3, 4, 5.
 2. Podmioty którym przekazywane są dane:
  a) Poczta Polska,
  b) Firmy kurierskie i brokerzy,
  c) Pośrednicy płatności bankowych,
  d) Hosting sklepu,
  f) Partnerzy analityczni i statystyczni,

§7

PLIKI COOKIES

 1. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
 2. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu
 3. Pliki cookies są zapisywane na komputerze Klienta i przechowują informacje na temat:
  – sesji użytkownika,
  – ostatnio oglądanych produktów,
  – oddania głosu w ankiecie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności sklepu internetowego Bramoniq.pl wchodzą w życie z dniem 11 lutego 2023 roku.
 4. Polityka prywatności zostanie opublikowana na stronie Sklepu oraz w wersji PDF dostępnej w zakładce Dokumenty pod adresem: https://kamoni.eu/pl/i/Dokumenty/27.

Visits: 11